Incasso -preview aangemaakt op: 20170911
 
RCURNTS or FRST : *RCUR - Via start datums voor 20170911 - totaal aantal personen in-gelezen 10


 
abonnements-code: -2 (view) (hide)

*abofouq Kan abbo code niet vinden ( code: -2) -

* ( code: -2) - max 2 keer per 7 dagen, 0 eu per 0 dagen ONJUIST abo Bedrag abofouq 
 
 
 

0 personen
 
abonnements-code: 2 - 2XPW 4WEKEN (view) (hide)* - 2XPW 4WEKEN ( code: 2) - max 2 keer per 7 dagen, 39 eu per 28 dagen1. 1 434 . pco 10   *joop vessup     619167513 0     LIDMstart: 20170601 tot 20180101        , Ab-dagen 102     , AboBdrg 39 per 28 dagen     vanaf 20170601 tota abo bedrag: 142.
 
Gedane betalingen overzicht vanaf datum 20170601 BtaldTot datum: (0):

  2017 Jun 2017 Jul 2017 Aug 2017 Sep
via incasso batch: 39

  2017 Jun 2017 Jul 2017 Aug 2017 Sep
via contant: 21

Totaal aantal betalingen: 2 ,  
Totaal voldaan 60 ,     op datum 20170911 nog te voldoen 72 bij start datum 20170601     Actie voorstel: incasseer bedrag 39

 
 
 
 

1 personen
 
abonnements-code: 6 - 2XPW KWARTAAL (view) (hide)* - 2XPW KWARTAAL ( code: 6) - max 2 keer per 7 dagen, 115.5 eu per 90 dagen , heeft gedeelde ibans2. 1 464 . pco 6   *kees vessun     949668 0     Iban also used for: vessun_apa kees LIDMstart: 20170318 tot 20180101 (GEDEELD iban2)        , Ab-dagen 177     , AboBdrg 115.5 per 90 dagen     vanaf 20170318 tota abo bedrag: 227.
 
Gedane betalingen overzicht vanaf datum 20170318 BtaldTot datum: (0):

Totaal aantal betalingen: 0 ,  
Totaal voldaan (GEDEELD iban2) 0 ,     op datum 20170911 nog te voldoen 217 bij start datum 20170318     Actie voorstel: incasseer bedrag 115.5

3. 2 464 . pco 7   *kees vessun_apa     949668 0     Iban also used for: vessun kees LIDMstart: 20170318 tot 20180101 (GEDEELD iban2)        , Ab-dagen 177     , AboBdrg 115.5 per 90 dagen     vanaf 20170318 tota abo bedrag: 227.
 
Gedane betalingen overzicht vanaf datum 20170318 BtaldTot datum: (0):

Totaal aantal betalingen: 0 ,  
Totaal voldaan (GEDEELD iban2) 0 ,     op datum 20170911 nog te voldoen 217 bij start datum 20170318     Actie voorstel: incasseer bedrag 115.5

 
 
 
 

2 personen
 

 
 
TOTAAL INCASSEER voor 20170911 : 270.00 aantal transacties 3 (90)

(Selecteer de functie: Incasso vervolg om voor deze preview nu een Sepa-Xml bestand aan te maken die kan worden ingevoerd in het bank-programma om de incasso uit te voeren)


Nog niet incasseer: (view) (hide)

1 215 pco 5. LIDMstart: 20160911 604074748 0 AboBdr: 39 adres: nepstraat 4 2233 AB NEPSTAD nog te beta:476 AbDaysTilNow:365 AbBdrg:508 bta pr a dgn:28 nie inca: vessum peter *2XPW 4WEKEN* cde:2 20160911 604074748 0 betalingen vanaf 20160911:
 

  2016 Sep 2016 Oct 2016 Nov 2016 Dec 2017 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 May 2017 Jun 2017 Jul 2017 Aug 2017 Sep
via contant: 32

Totaal aantal betalingen: 1 ,  
Totaal voldaan 32 Rede: Is geen bank incasso want doet alles contant


Onjuist abo gegs: (view) (hide)


0 : pco 2 -2 0 Rede: Fout abonmnt
1 : pco 3 qessum nemo -2 0 Rede: Fout abonmnt
2 : pco 4 qqq qq -2 0 Rede: Fout abonmnt
3 : pco 8 karelse bert -2 0 Rede: Fout abonmnt
4 : pco 9 vessuo_apa bert -2 0 Rede: Fout abonmnt
5 : pco 11 voorbeeld victor -2 0 Rede: Fout abonmnt


 

 

 
Ingelezen bank bestanden:
                aantal mutaties  batch ata  batch bij      aant stor        tot storn


 
abn_1ekwart2017 01 00 0.00 01 -60.00
 
MT940160731110317Tin 00 00 0.00 00 0.00

 
Eerder verzonden sepas:

                       id    bedrag    datum  aantal betalingen          omschr

sepa_xmlRCUR20170723 RCUR2017-07-23 CET13 4 39.00 20170723 1 Geen Batch-betaling van

 
 
 
Ongematchte batch betalingen:


20160510 /RTYP/SEPA INCASSO TERUGBOEKING/NAME/ZET SOLUTIONS B.V./MARF/2015 0526EH75439/REMI/580730/ 262547 580730 XX580730/00262547XX MEI 2 016 8256EE HUIZEN/IBAN/NL90RABO0337611785/BIC/RABONL2U /EREF/580730C262547.1275.2178732 - bedrag: 29.65
20160527 /RTYP/SEPA INCASSO TERUGBOEKING/NAME/AMSIO BV/MARF/00000346/REMI/ FACT 40029791/IBAN/NL92ABNA0427960673/BIC/ABNANL2A/EREF/2000118ID 0006ABN - bedrag: 67.95

Gezins leden via gezinshoofd:Ongematchte items